Általános üzleti feltételek

A következő rendeleteknek és törvényeknek megfelelően: § 73 Abs. 1 GewO 1994, § 8, § 6, BGBl. II Nr. 401/98 az utazási iroda felléphet utazás közvetítőként, vagy utazásszervezőként.

Az utazásközvetítő vállalja, hogy közvetít más szolgáltatók (Szervezők, szállítási vállalkozók, Szállodák) szolgáltatásainak igénybevétele tekintetében.

Az utazásszervező egy vállalkozás, amely vagy több turisztikai szolgáltatásokat egy csomagként kínál, vagy egyes turisztikai szolgáltatásokat egyéni szolgáltatásként kínál, és ehhez általánosságban saját prospektusokat, kiírásokat, stb. rendelkezésre bocsát.

Egy vállalkozás, amely mint utazásszervező lép fel, tevékenykedhet utazási közvetítőként is, amennyiben idegen szolgáltatásokat közvetít. (pl. a nyaralóhelyen fakultatív kirándulások), ha erre a közvetítő tevékenységre utal. A vadászati utak speciális feltételek alá esnek, a következőkben ezekre kitérünk. Ezért kérjük, olvassa és kísérje figyelemmel a következő pontokat. A vadászati jelentkezés aláírásával Ön igazolja, hogy a szerződési feltételeket elolvasta és elfogadta.

 1. Foglalás / szerződéskötés: A jelentkezés aláírásával Ön megbíz minket utazásának tervezésével és szervezésével. Az aláírt jelentkezéssel Ön igazolja, hogy az Általános Üzleti Feltételeket elolvasta és elfogadta. Jelentkezése alapján kap tőlünk egy Utazási Visszaigazolást, ezáltal az utazási szerződés lezárásra kerül. Külföldi vállalkozások (Szolgáltatók, Utazásszervezők) szolgáltatásainak közvetítésének esetén külföldi jog gyakorlat alkalmazásra kerülhet. Az, aki magának, vagy harmadik személynek foglalást tesz, megbízóként tekintendő, és amennyiben más nyilatkozat nem készül, vállalja a megbízásából eredő kötelezettségeket az utazási iroda felé. (fizetések, utazástól való visszalepés, stb.). A foglaláskor az utazási iroda közvetítői díjat és (minimum) előleget kérhet. A Maradék fizetés, valamint a készpénzes kiadások ellentételezése (telefonköltségek, táviratköltségek, stb.) az utazási dokumentumok kiszolgáltatásakor (ide nem tartoznak a személyi dokumentumok) esedékesek. Az utazási szerződéstől, összhangban a szerződéskötést megelőző ajánlattal és törlési feltételekkel, mindenkor vissza lehet lépni. Hogy az utazáshoz szükséges összes formalitásnak (vízum, fegyverengedélyek, vadászati és kilövési engedélyek, és hasonlók) a határidőknek megfelelően eleget tudjunk tenni, az altalunk bekért dokumentumoknak, mint pl. útlevél, EU fegyverútlevél, útlevélképek, fegyveradatok, és hasonlók, minimálisan 40 nappal az utazás megkezdése előtt hozzánk meg kell érkezni. Amennyiben ezek nem érkeznek meg határidőre, akkor nem tudjuk garantálni a lefoglalt utazás rendes leszervezését, mivel a mi partnereinknek is kiszabott időhatárokon belül kell működniük ahhoz, hogy a megfelelő formalitásokat határidőre el tudjak intézni. Ha ez az időhatár nem teljesül, az ügyfél köteles az ebből fakadó többlet-költségeket, valamint ennek eredményeként felmerülő törlési költségeket viselni, mivel a helyi vadászati szolgáltató a rövid határidőn belül nem tudja a vadászatot egy másik vendégnek értékesíteni.

 2. Fizetési feltételek: az ajánlattal együtt ismertetjük a fizetési feltételeket. A foglalási visszaigazolással megkapja az esedékes Előleg fizetésének előírását, ami maximum az utazás össz-kalkulációjának 20%-anak felel meg. A maradék-fizetés legkorábban az utazás előtt 14 nappal esedékes, egyetértésben az utazási dokumentumok átadásával. Ha az előleg - felszólítás ellenére - nem érkezik meg hozzánk, úgy az utazási dokumentumok kiszolgáltatása nem követelhető. Ebben az esetben az utazás töröltnek tekinthető. Minden ezzel összefüggő költséget az ügyfélnek kell viselnie. A végelszámolás az aláirt vadászati jegyzőkönyv alapján történik. A számla végösszege a számla kézhezvételekor azonnal esedékes. Minden költség fizetése az utazási iroda felé teljesítendő, hacsak más megegyezés nem született. Közvetlen kifizetések a helyi szolgáltatók felé, vagy harmadik személy számára, általános érvénnyel nem teljesíthetők, nem kerülnek elismerésre. A trófeák a teljes kifizetésig a helyi vadászati szolgáltató tulajdonában maradnak. Amennyiben másként nem állapodtak meg, kifejezetten írásban, a trófeák csakis a vadászati és trófea-költségek és a kiküldésük költségeinek és vámkezelési, vámköltségeinek teljes kifizetése után kerülnek kiküldésre.

 3. Szolgáltatások: A szolgáltatások mibenléte az ajánlatban és szerződésben világosan meghatározásra kerül. Ettől eltérő megbeszélések a helyszíni szolgáltatóval, vagy harmadik személlyel nem kerülnek elismerésre, és nem lehet érvényesíteni ilyeneket. Információk, vagy mellékszolgáltatások / információk az útlevél, vízum, deviza, vám és egészségrendészeti előírások: Ismertként feltételezzük, hogy a külföldre történő utazásokhoz általánosságban elengedhetetlen egy érvényes útlevéllel való rendelkezés. Az utazási irodának tájékoztatnia kell az utast az ezen túlmenő útlevél, vízum, és egészségrendészeti előírásokról, valamint kérésre a deviza és vámelőírásokról, amennyire ezek Ausztriában megtudakolhatók. Különben az ügyfél önmaga felelős ezen előírások betartásáért. Lehetőség szerint az utazási iroda külön térítés ellenében átvállalhatja a szükséges vízum beszerzését. Kérésre és lehetőség szerint az utazási iroda ismerteti a külföldiek, hontalanok, vagy kettős állampolgárok részére különleges előírásokat. Az utazási szolgáltatásról történő információk: az utazási iroda köteles legjobb tudása szerint ábrázolni az utazásszervező, vagy szolgáltató közvetített szolgáltatását, a mindenkori szerződés és az adott célország, célterület sajátos adottságainak különös figyelembe vételével.

 4. Jogi állás és felelősség: Az utazási iroda felelőssége kiterjed a mindenkori szervező és szolgáltató gondos kiválasztására, valamint a tudomására került tapasztalatok gondos értékelésére, a szolgáltatások kifogástalan beszerzésére, beleértve az ügyfél megfelelő tájékoztatása és az utazási dokumentumok kiadása, a nyilatkozatok és hirdetmények, az ügyfelek és közvetített szolgáltatók közötti fizetések bizonyítható továbbítása, és megfordítva (mint pl. a megegyezett szolgáltatások és árak megváltozása, reklamációk, visszalepési nyilatkozatok). Az utazási iroda nem felel az általa közvetített szolgáltatásért. Az utazási vállalkozás az utazási visszaigazolásban ismerteti az utazásszervező címet és nevet, és adott esetben egy biztosítóét, ha ezek egyébként a prospektusban, katalógusban, vagy más részletes reklámanyagban még nem szerepelnek. Ha ezt elmulasztja, úgy utazásszervezőként, vagy szolgáltatóként felel az ügyfél irányában.

 5. Szolgáltatásbeli akadályoztatás: amennyiben az utazási iroda megsérti a szerződésből eredő kötelezettségeit, úgy köteles megtéríteni az ügyfél felé az ebből eredő károkat, ha nem bizonyítja be, hogy sem felelőtlenség, sem vétség nem hozhatók fel terhére. A szerződés kisebb hibák folytán való megsértése esetén az utazási iroda köteles az ügyfél számára maximum az út közvetítéséből származó jutalék összegéig terjedő kártérítés megfizetésére.

 6. Árváltozások: A Viola Jagdreisen utazási iroda megtartja magának a jogot a visszaigazolt utazási ár megnövelésére, mely rajta kívül álló okok miatt következik be, ha az utazási dátum több mint két hónappal a szerződéskötés után történik. Ilyen okok lehetnek például a szállítási költségek változása (mint pl. üzemanyagköltség), bizonyos szolgáltatások árai, mint pl. állami előírású illetékek, reptéri illetékek, vagy az érintett célterületekre irányuló felhasználandó pénzváltási kurzusok változásai. Az elutazás napját megelőző 20. naptól fogva az utazási árakat nem lehet változtatni.

 7. Vadászati jegyzőkönyv: A vadászati jegyzőkönyv az egyedüli alapja az elszámolásnak. A vadászati jegyzőkönyvet németül és az ország nyelvén, illetve mind a vendég mind a vadásztató számára érthető nyelven kell kiállítani. Ebben a jegyzőkönyvben kell szerepelnie az igénybe vett szolgáltatásoknak, kilövéseknek, trófeasúlyoknak és méreteknek. A jegyzőkönyvben szereplő adatok hitelességét aláírással igazolja mind a vendég, mind a vadászterület. Ezen túlmenően a vadászati jegyzőkönyv az egyedüli alapja az esetleges reklamációknak. A kifogásokat féltetlenül azonnal a helyszínen a szolgáltatóval, és telefonon az irodánkkal bizonyíthatóan közölni kell. Minden kifogást, még akkor is, ha azonnal orvosolták is, bele kell írni a vadászati jegyzőkönyvbe. A vadászati jegyzőkönyvbe bele nem irt kifogásokat nem áll módunkban elismerni. Javasolható az esetleges kifogásokat az utazás végét követő 7. napon belül irodánkban írásban közölni, mert későbbi reklamációk eseten a bizonyítás nehézségekbe ütközhet.

 8. Az utazásszervező visszalépése: Mi, illetve a helyi vadászatszervező megtartjuk a jogot arra, hogy a szerződéstől bármikor visszalépjünk, ha előre nem látható körülmények, mint pl. Vis Major, háború, terroresemény, sztrájk, zavargások, természeti katasztrófák és hasonlók, a lefoglalt út kivitelezését megkérdőjelezik. Ugyanez vonatkozik arra is, ha az ajánlatban meghírdetett minimális résztvevő létszám nem kerül elérésre. Ezen esetekben az utazási iroda és a szervező nem tekinthető felelősnek. Ilyen esetben megteszünk mindent annak érdekében, hogy egy hasonló értékű, vagy jobb helyettesítő utazást ajánljunk fel. Ezt a helyettesitő ajánlatot el kell fogadni, hacsak be nem bizonyítható, hogy ennek elfogadása az elfogadható merték határait túllépi. Ha nem tudunk utasunknak megfelelő helyettesítő utazást felajánlani, úgy minden befizetett előleg visszaterítésre kerül. 9. Utazási biztosítások, befizetések biztosítása / utazási irodai biztosíték: A Viola Jagdreisen egy utazási iroda, amely mint utazásközvetítő és esetenként mint utazás szervező működik. Nekünk a Care Consult Biztosítóintézetnél, Kratochwjlestrasse 4, A-1220 Wien, érvényes utazásközvetítői speciális felelősségbiztosításunk van.

  • Vagyoni kár felelősség-biztosítás az utazási iroda közvetítői tevékenységére
  • Személyi kár felelősség-biztosítás utazási iroda számára
  • Hibás kalkulációból és tarifaalkalmazásból származó károk esetére
  • A § 7 Abs. 1 Ziff. 4 RSV alapján ismertetjük, hogy max. 20% előlegeket korábban, mint utazás megkezdésétől való 2 hét, átveszünk
  • Az előlegek legkorábban 11 hónappal a vonatkozó utazás végétől átvehetők.
  • Előlegek, amik korábban, mint 11 hónappal a vonatkozó utazás vége, átvételre kerülnek, vagy a 20%-ot átlépik, nincsenek az RSV alapján biztosítva.

  Az ügyfél visszalépése: A szerződés mellékleteként átadott sztornózási feltételek betartásával barmikor vissza lehet lépni a megkötött utazási szerződéstől. Az utazás törlése csak írott formában lehetséges. A törlés dátumaként az írott lemondás postai bélyegző dátuma számít. Törlés esetén, bármilyen okból is következik ez be, amennyiben írásban más megállapodás nem született, a következő törlési költségek kerülnek felszámításra.

  • Az utazás megkezdése előtti 61. napig az utazás teljes kalkulált költségének 30% lesz törlési költségként felszámítva
  • Az utazás megkezdése előtti 60 és 31 nap közötti lemondás eseten az utazás teljes kalkulált költségének 50% lesz törlési költségként felszámítva
  • Az utazás megkezdése előtt rövidebb mint 31 nappal tett lemondás eseten az összes lefoglalt szolgáltatások törlési költségként fel lesznek számítva.
  • A törlési feltételek meghatározásának okai: az engedélyek és vadászati papírok többnyire a vendég nevére lesznek kiállítva, és nem lehet őket átruházni. Ebből következően a helyi vadászati szolgáltató rendkívül magas anyagi veszteséget könyvel el egy lemondás által, amelyet nem lehet kompenzálni, mivel ilyen rövid határidőn belül nem lehet helyettesítő vadászvendéget tálalni. A díjainkban nincs belefoglalva utazási törlési biztosítás, sem utazási poggyászbiztosítás. Javasoljuk, hogy kössenek vendégeink egy megfelelő biztosítási csomagot, erre vonatkozó ajánlatot az utazási ajánlatunkban bennefoglalunk.
 9. Utazás megszakítás, határidő előtti visszautazás: Ha egy utazás az ügyfél által bármi okból is, idő előtt megszakításra kerül, a teljes utazási díjat ki kell fizetni. Minden többletköltséget, a jegyátfoglalásokat, transzfer-foglalásokat, hotelköltségeket és hasonlókat, a vendégnek kell viselnie.

 10. Biztosítások: Programjaink és szolgáltatásunk nem tartalmaz biztosításokat. A vadászvendég köteles gondoskodni az ö nemzetközi vadászati felelősségbiztosításának meglétéről, és ennek ügyiratszámát velünk ismertetnie kell. Továbbá javaslunk kötni egy utazási, egy törlési, és esetleg egy poggyászbiztosítást. Semmilyen kárért, ami az utazás vonatkozásában keletkezik, a vadászvendég, a helyi szolgáltató, vagy más kárára történik, nem tudunk vendégünk, vagy a terület helyett felelősséget vállalni.

 11. Repülőjegyek: Fel tudjuk ajánlani ügyfeleinknek, hogy beszerezzük a repülőjegyeket, ezért a tevékenységért egy csekély díjat számíthatunk fel. A repülőjegy beszerzését abban az esetben vállaljuk, ha Ön minket ezzel megbíz, ami viszont kötelező érvényű az Ön számára is. Amint a jegyeket kiállíttattuk, ki kell ezeket fizetni. Átfoglalások, dátumváltoztatások, vagy törlések mindig jelentős többlet-kiadással járnak, ezeket a vendégnek minden esetben ki kell fizetnie.

 12. Vis Major: Ha a már megkezdett utazás és vadászat, ennek során, bekövetkező Vis Major esemény miatt (úgy mint sztrájk, háború, zavargások, terror, járvány, természeti katasztrófák, üzemanyaghiány, vagy olyan okok miatt, ami ezek bekövetkeztével azonos tekintetbe esik), megszakításra, vagy megváltozásra kerül, a jegyátfoglalások, hotelköltségek, transzferköltségek és minden ezzel összefüggésben felmerülő költségek a vendéget terhelik.

 13. Egyéb rendelkezések: Nem ad okot a szerződéstől való elállásra, ha a foglalási szerződés egyes pontjai nem teljesülhetnek, de általunk egy azonos értékű, vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatás felajánlásra kerül. Minden ajánlatunk, valamint a weboldalunkon fellelhető ajánlatok az adott tárgyévi állapotra vonatkoznak, fenntartva a nyomtatási és mondatbeli hibák lehetőségét. Dokumentumaink vagy weboldalunk részeinek, vagy egészének kivonatos, vagy teljes terjedelmű sokszorosítása, vagy másolása tilos és jogi felelősségre vonás következményét vonja maga után.

 14. Jogorvoslat: A jelenlegi üzleti feltételek alapján a Viola Jagdreisen és az ügyfelek között létrejött szerződések, beleértve ezek érvényes létrejöttet, kizárólag az osztrák jog hatálya alá tartoznak. Minden vitás kérdés, amely a szerződő felek között esetleg felmerül, kizárólag a Viola Jagdreisen telephelye szerint szakhatóságilag illetékes Kerületi Bíróság, mint eljáró döntéshozó hatóság körébe tartozik.